Ξυλεία Στέγης

Η ξυλεία στέγης προέρχεται από αποφλοιωμένους κορμούς που διατηρούν την κωνικότητά τους και αποτελούν ιδανική επιλογή για παραδοσιακά κτίσματα και όχι μόνο. Ο συγκεκριμένος τύπος ξυλείας προέρχεται κυρίως από το εξωτερικό. Συνήθως η ξυλεία στέγης πρέπει να είναι εμποτισμένη, ώστε να προστατεύεται από μύκητες και έντομα, αλλά και για να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Η Timbersa διαθέτει μεγάλη γκάμα σε ξυλεία για στέγη, που περιλαμβάνει: 

•    Δοκούς
•    Καδρόνια
•    Σανίδες
•    Πλάκες
•    Οροφοπήχεις
•    Τάβλες και μισόταβλες
•    Μαδέρια