ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε τώρα με την Timbersa στην Αθήνα για κάθε τύπο ξυλείας. Πανελλαδική εξυπηρέτηση.

Timbersa / Ξυλεία

Λεωφόρος Καραμανλή Κωνσταντίνου 190,
Αχαρνές 13672, Αθήνα
Τηλ.:
210 2460171 /  210 2465491

Fax: 210 2465491 /  210 2465491
E-mail: sales@xyleia-athina.gr , info@timbersa.gr